wentylator - gazetki i promocje w marketach

Wentylator, inaczej nazywany sprężarką, to specjalna maszyna przepływowa służąca do transportowania powietrza z otoczenia do pomieszczenia lub odwrotnie. Wentylator może tłoczyć również inne gazy przez urządzenia technologiczne poprzez przewody, w których przyrost ciśnienia statycznego ze strony ssawnej jest większy niż ze strony tłocznej, a cała energia gazu jest zawarta w jego składowej kinetycznej. Wyróżniamy następujący podział wentylatorów: ze względu na cechy konstrukcyjne, wentylatory dzielimy na: osiowe, promieniowe. Ze względu na sposób zabudowy wentylatora w sieci wyróżniamy: ssące, tłoczące, ssąco-tłoczące. Ze względu na zastosowanie występują wentylatory: ogólnego przeznaczenia, specjalnego przeznaczenia, przeznaczone do transportu pneumatycznego, morskie, przeciwwybuchowe, do transportowania substancji aktywnych chemicznie, i kopalniane. Ze względu na wielkość wytwarzanego ciśnienia: niskociśnieniowe,  średniociśnieniowe, i wysokociśnieniowe. Ze względu na ilość wirników występujących w wentylatorze: jednostopniowe oraz wielostopniowe. Jak widać rodzajów wentylatorów jest cała masa. Wentylatory dostępne są przede wszystkich w specjalnych firmach oferujących sprzedaż wentylatorów oraz ich montaż, ale również w np. Praktikerze, czy Saturnie. 

Wyniki wyszukiwania wśród gazetek (9)